Poradnia medycyny pracy Lekrze podstawowej opieki zdrowotnej Oferta badań  diagnostycznych  i laboratoryjnych

Wydrukuj skierowanie do Poradni Medycyny Pracy

Pomóż nam  podnieść jakość  maszych usług!

Rejestracja elektroniczna

Poradnia Medycyny Pracy

W Poradni Medycyny Pracy prowadzone są następujące rodzaje badań:

  • BADANIA PROFILAKTYCZNE: WSTĘPNE, OKRESOWE I KONTROLNE
  • BADANIA KIEROWCÓW I KANDYDATÓW NA KIEROWCÓW ( W TYM PSYCHOTESTY)
  • BADANIA OSÓB PRACUJĄCYCH NA WYSOKOŚCI
  • BADANIA KANDYDATÓW I UCZNIÓW SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH, PONADGIMNAZJALNYCH I WYŻSZYCH
  • WYDAWANE SĄ ŚWIADECTWA SANITARNE I AKTUALIZOWANE KSIĄŻECZKI ZDROWIA

Wszystkie badania lekarzy specjalistów, badania diagnostyczne (rtg, laboratorium, spirometria, audiometria itp), psychotechniczne i inne potrzebne do wydania zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do pracy na danym stanowisku, są wykonywane na miejscu w SPECJALISTYCZNYM ZAKŁADZIE PROFILAKTYCZNO-LECZNICZYM PROVITA sp. z o.o.

Pracownik zgłaszający się do Poradni Medycyny Pracy ze skierowaniem na badania w ciągu kilku godzin ma wykonywany komplet badań i wydane zaświadczenie.

W ramach Służb Medycyny Pracy wykonujemy badania dla pracowników firm, z którymi podpisujemy umowy, jak i dla osób samozatrudniających się, które zgłoszą się spontanicznie.

Poradnia Medycyny Pracy czynna jest od poniedziałku do piątku od 7.30 do 14.00.

Serdecznie zapraszamy Państwa do współpracy z SPECJALISTYCZNYM ZAKŁADEM PROFILAKTYCZNO-LECZNICZYM PROVITA sp. z o.o. i do podpisywania umów na wykonywanie badań profilaktycznych.W zależności od kwalifikacji na określone stanowiska różne są zakresy wykonywanych badań, a co za tym idzie różne i ceny wydania orzeczenia.

Wszelkich informacji o możliwościach i warunkach podpisania umów udziela Dział Marketingu nr tel. 71/781-35-21 w godzinach 8.00-14.00.

Pacjenci na badania zgłaszają się bezpośrednio do Poradni Medycyny Pracy, w przypadku licznych grup najlepiej w terminach uzgodnionych pod nr tel. 71/784-57-28.


Adres mail: marketing@provita.wroclaw.pl

Skierowanie

Przed wizytą pobierz i wydrukuj skierowanie do Poradni Medycyny Pracy.
Od 1 kwietnia  2015 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej, które określa nowy wzór skierowania na badania lekarskie oraz nowe wzory orzeczeń lekarskich wydawanych na podstawie art. 229 Kodeksu Pracy.

Pobierz nowy druk >