Poradnia medycyny pracy Lekrze podstawowej opieki zdrowotnej Oferta badań  diagnostycznych  i laboratoryjnych

Wydrukuj skierowanie do Poradni Medycyny Pracy

Pomóż nam  podnieść jakość  maszych usług!

Rejestracja elektroniczna

Rehabilitacja

W SPECJALISTYCZNYM ZAKŁADZIE PROFILAKTYCZNO-LECZNICZYM
PROVITA sp. z o.o. świadczenia z zakresu rehabilitacji prowadzone są w szerokim zakresie, w formie świadczeń ambulatoryjnych i stacjonarnych. Pacjenci są rehabilitowani w ramach kontraktów podpisanych z NFZ.


Rehabilitacja ambulatoryjna:

  • PORADNIA REHABILITACYJNA - na zlecenie uprawnionych lekarzy specjaliści rehabilitacji konsultują pacjentów i wydają zlecenia na zabiegi.
  • DZIAŁ FIZJOTERAPII - prowadzi gabinety kinezyterapii, fizykoterapii                                                          i hydroterapii, gdzie wykonywane są zabiegi zlecane przez lekarzy z Poradni Rehabilitacyjnej.
  • OŚRODEK REHABILITACJI DZIENNEJ - udziela świadczeń rehabilitacyjnych osobom  z jednostkami chorobowymi określonymi przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Pacjenci będący w trakcie leczenia w Ośrodku na zabiegi zgłaszają się codziennie przez co najmniej 3 tygodnie. Kwalifikacje do Ośrodka przeprowadza lekarz specjalista rehabilitacji medycznej na podstawie skierowania i przedstawionych przez pacjenta badań diagnostycznych (rtg, rezonans, tomograf itp.), wypisów ze szpitali i orzeczeń lekarzy specjalistów.
  • REHABILITACJA STACJONARNA - z Narodowym Funduszem Zdrowia mamy podpisaną umowę na leczenie stacjonarne pacjentów w Oddziale Rehabilitacyjnym. NFZ określa bardzo skrupulatnie jednostki chorobowe, z którymi pacjenci mogą być hospitalizowani, jak również czas trwania leczenia. W warunkach stacjonarnych prowadzona jest rehabilitacja ogólnoustrojowa i rehabilitacja neurologiczna. Kwalifikacji do leczenia w oddziale dokonują lekarze oddziałowi na podstawie skierowań. W przypadku rehabilitacji ogólnoustrojowej skierowanie może być wystawione przez: lekarzy oddziałów urazowo – ortopedycznych, chirurgicznych, neurochirurgicznych, neurologicznych, reumatologicznych, chorób wewnętrznych oraz w przypadku zaostrzenia chorób przewlekłych przez lekarzy poradni rehabilitacyjnej, urazowo – ortopedycznej, neurologicznej i reumatologicznej. Skierowanie na rehabilitacje neurologiczną może być wystawione przez lekarzy oddziałów neurologicznego, neurochirurgicznego, urazowo - ortopedycznego oraz w przypadkach medycznie uzasadnionych, z wyjątkiem ciężkich uszkodzeń ośrodkowego układu nerwowego, przez lekarzy poradni neurologicznej i rehabilitacyjnej. Na badania kwalifikacyjne pacjenci winni zgłosić się ze skierowaniem i dokumentacją leczonego schorzenia, badaniami dotyczącymi leczonego schorzenia, wypisami ze szpitali itp.

Rejestracja telefoniczna

Rejestracja do Poradni Rehabilitacyjnej
71/325-14-68

Planowanie zabiegów
71/325-27-08 wew. 232

Pielęgniarka Oddziałowa (Informacja)
71/345-63-76 wew. 223

Rejestracja pacjentów na Oddział Dzienny
71/325-27-08 wew. 232

Rejestracja pacjentów na Oddział Stacjonarny
71/345-63-76 wew. 223