Poradnia medycyny pracy Lekrze podstawowej opieki zdrowotnej Oferta badań  diagnostycznych  i laboratoryjnych

Wydrukuj skierowanie do Poradni Medycyny Pracy

Pomóż nam  podnieść jakość  maszych usług!

Rejestracja elektroniczna

Ważne informacje

UWAGA!

Proszę przeczytać informację przed wydrukowaniem zapotrzebowania na leki lub wyroby medyczne.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami lekarz może bez osobistego badania pacjenta wystawić receptę na leki niezbędne do kontynuacji leczenia pacjenta oraz zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne.
By lekarz mógł wypisać receptę bez zbadania w danym dniu pacjenta, konieczne jest by w dokumentacji lekarskiej pacjenta znajdowały się dokumenty odzwierciedlające stan zdrowia pacjenta i konieczność stosowania tych leków lub wyrobów medycznych, tj. wypisy ze szpitala, informacje z poradni specjalistycznych lub zapisy dokonywane przez lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej. Jeżeli brak jest w dokumentacji informacji o stosowaniu danego leku przez pacjenta lekarz nie może tego leku wypisać zaocznie. Jeżeli Państwo chcecie mieć wypisane leki bez wizyty u lekarza prosimy o czytelne wypełnienie zamieszczonego poniżej druku. Recepty  mogą być odebrane przez inną osobę niż pacjent dla którego są przeznaczone, ale pacjent musi udzielić tej osobie upoważnienia, również zamieszczonego na druku.
Wypełniony druk należy złożyć w Rejestracji, a recepty będą do odebrania następnego dnia pod warunkiem, że ich wypisanie będzie możliwe,   tzn. jeśli w dokumentacji medycznej pacjenta będzie uzasadnienie dla stosowania danego leku.

DRUK ZAPOTRZEBOWANIA NA LEKI LUB WYROBY MEDYCZNE

Pobierz